Center Kontura

V Centerkonturi organiziramo in razvijamo različne storitvene in proizvodne dejavnosti v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov in drugih težje zaposljivih oseb.

Centerkontura na slovenskem trgu deluje že od leta 1996. Ves čas izvajamo in razvijamo različne storitve in izdelujemo unikatne izdelke, vse v funkciji usposabljanja in zaposlovanja invalidov, oseb s posebnimi potrebami in drugih ranljivih skupin.

 

Ustanovljena je bila kot svetovalno, izobraževalno in založniško podjetje. Kasneje so bili razviti storitveni programi – poklicna in zaposlitvena rehabilitacija (od leta 1998), agencija za zaposlovanje (od leta 1999), storitve socialnega varstva (od leta 2004), raziskovalne dejavnosti (status leta 2007), program poklicnega usposabljanja mladih v gostinstvu (od leta 2011), program socialne vključenosti (od leta 2014) ter lažji proizvodni program, primeren predvsem za zaposlovanje invalidov.

 

Reference imamo na različnih področjih svoje dejavnosti ter pri uveljavljanju in razvoju socialnega podjetništva v Sloveniji.

 

Glede na različne programe zaposlujemo visoko usposobljene strokovnjake različnih strok z dragocenimi izkušnjami, in sicer psihologe, specialne in rehabilitacijske pedagoge, delovne terapevte, sociologe, socialne delavce, andragoge in organizatorje dela. V strokovnih timih sodelujejo tudi uveljavljeni zdravniki specialisti medicine dela in splošne psihiatrije.

Vizija podjetja

Poslanstvo družbe je izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, oseb s posebnimi potrebami in drugih oseb iz ranljivih skupin z namenom izboljšanja njihove zaposljivosti, kakovosti življenja uporabnikov, krepitve njihove notranje moči, njihovega opolnomočenja in vključevanja v družbo ter spodbujanje enakih možnosti.

 

Zavedamo se, da smo družbeno odgovorni, saj s svojim poslanstvom ter dejavnostmi vplivamo na celotno družbo.S sistematično integracijo elementov trajnosti v procese delovanja družbe, pa želimo prispevati tudi k uspešnejšem trajnostnem razvoju v celotni družbi ter večjemu zaupanju naših deležnikov.
Družba je podpisnik Listine raznolikosti.

Razpisana delovna mesta

Vizitka podjetja

Center Kontura

Linhartova cesta 51,
1000 Ljubljana

Matična številka: 5966698000

ID za DDV: 48181986

Osnovni kapital:

Ste podjetje?
Ni podjetja brez predanih in strokovnih zaposlenih. Prebrskajte po naši bazi kadrov, poiščite pravega zase ter enostavno in hitro stopite z njim v stik.